درباره نحوه مصرف داروها

یکی از معضلات والدین با برخی کودکان ، امتناع کودک از مصرف دارو میباشد ، برخی دارو ها را میتوانید با آب یا غذا مخلوط کنید برخی را نه. اخیرا در قسمت آموزشها درباره نحوه استفاده از برخی داروهای پر مصرف طب اطفال بخش تازه ای اضافه کرده ام.