شیوع مجدد اسهال

به اطلاع والدین میرساند با توجه به مشاهدات و مراجعین من در مطب و بیمارستان بیماری اسهال (غالبا ویروسی) مجدد بین کودکان شایع شده است بنابراین : حتی الامکان از حضور بهمراه کودک در اماکن شلوغ خودداری نموده نسبت به شستن دستهای خود و کودک اهتمام بیشتری ورزید بویژه پس از دستشویی ، پیش از غذا خوردن ، قبل و بعد از تعویض پوشک کودک ، استفاده از آب جوشیده شده یا آب معدنی  ، عدم تماس با آب جوی و نهر و رودخانه ها ، شستن و ضدعفونی کردن سبزیجات و میوه ها ، توجه بیشتر به نظافت آشپزخانه بویژه ظروف یا مکانهایی که با گوشت و مرغ در تماس است  . مهمترین مساله در اسهال جبران آب بدن توسط محلول او آر اس است درصورتیکه کودک از راه اسهال آب از دست میدهد ولی او آر اس کافی نمیخورد برای جلوگیری از فشار آمدن به کلیه ها باید در بیمارستان سرم تزریقی دریافت نماید. برای مشاهده درمانهای خانگی اسهال به قسمت اسهال در بخش آموزشهای سایت مراجعه نمایید.