آموزش زبان انگلیسی

بهترین زمان یادگیری زبان خارجی پیش از ۳ سالگی است پس از آن ۳ تا ۶ سالگی و بعد ۶ تا ۱۵ سالگی . بچه های کوچکتر بدلیل دقت بیشتر در شنیدن توانایی بیشتری نسبت به بزرگترها در یادگیری زبان دارند . اگر میخواهید میتوانید از ۲ سالگی به یادگیری او کمک کنید و بهترین راه همصحبتی با کسی است که زبان مادریش آن زبان خارجی باشد.اگر چنین کسی نیست خودتان اگر زبان و لهجه تان خوب است گاهی با آن زبان با او صحبت کنید . سی دی و کتابها هم موثرند ولی اثر کمتری دارند. از ۳ سالگی میتوانید از کلاسهای زبان استفاده کنید.کلاسهای آموزش زبان توسط مدرس مجرب در زمینه کار با کودکان در کلینیک مادروکودک برگزار میگردد .برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 

مطلب بعدی: کلاس آموزش تربیت کودک

 

بازگشت به صفحه اول