یادگیری کمکهای اولیه

دانستن کمکهای اولیه برای تمام والدین لازم است و معمولا آنرا در مطب در طی ویزیتهای دوره ای شیرخوار آموزش میدهم . از آنجا که همیشه پیشگیری بهتز درمان است ضمن مطالعه مطلب پیشگیری از حوادث به نکات زیر هم توجه کنید :

تا ۴ سالگی همیشه وقتی کودک چیزی میخورد نگاهتان به او باشد. ( بنابر این وقتی در ماشین مشغول رانندگی هستید چیزی به او ندهید)

فقط در حالت نشسته غذا بخورد ( نه خوابیده یا حین دویدن )    تا ۴ سالگی تخمه و آجیل ،پاپ کورن ، آدامس ، شکلات سفت  مصرف نکند.

با هر چیزی با قطر کمتر از ۳ سانت و طول کمتر از ۶ سانت بازی نکند.     آویز بالای تخت کودک را در سنی که میتواند از جا بلند شود بردارید.

مواجهه (اگر اتفاق افتاد چه کنیم) :

  1. خفگی(پریدن چیزی در گلوی کودک) :

 احتمالا پیش نخواهد آمد اما بهتر است یاد بگیرید در صورت بروز خفگی یا ایست تنفسی کودک چه باید بکنید. اگر ناگهان دیدید که کودک کبود شده و به شدت سرفه میکند و نمی تواند نفس بکشد شاید دچار خفگی شده است . به خاطر داشته باشید مهمترین مساله این است که بتوانید خونسردی خود را حفظ کنید . در مورد کودکان زیر یکسال بعد از اطلاع به اورژانس ابتدا در حالیکه کودک را روی ساعدتان با شیب حدود ۶۰ درجه رو به پایین گرفته اید ۵ ضربه (هر ۳ ثانیه یک ضربه) با کف دست به پشت کودک در ناحیه بین دو کتف میزنید (در کودکان بالای یکسال میتوانید اینکار را در حالتی که کودک  نشسته یا ایستاده انجام دهید) و اگر جسم خارجی وارد دهان شد آنرا باانگشت بیرون می آورید.اگر نه کودک را به پشت خوابانده ، با دو انگشت روی  پایینترین قسمت جناغ ۵ بار به جهت مایل به بالا فشار میدهید ( در بالای یکسال میتوانید کودک را نشانده ، یک دست را پشت کودک گذاشته با کف دست دیگر این حرکت را در همان نقطه از جناغ انجام دهید. البته تا ۷ سالگی می توان این مانور را ، مانند زیر یکساله ها ، در حالت خوابیده نیز انجام داد) اگر جسم خارج نشد اینکارها را بطور متناوب تکرار میکنید.

  1. احیا :

اگر دیدید که  کودک دیگراصلا نفس نمی کشد و بیهوش شده است باید احیا را شروع کنید ( در صورتیکه ناگهان با کودک در حالت شبیه بیهوشی برخورد کرده اید پس از تحریکی دردناک کمی چانه کودک را بالا آورده ، ۱۰ ثانیه گوشتان را نزدیک دهانش بگیرید و همزمان به قفسه سینه اش نگاه کنید تا از عدم وجود تنفس مطمئن شوبد، سپس داخل دهان را از نظر وجود جسم خارجی چک کنید و اگر چیزی پیدا کردید کودک را به پهلوی چپ خوابانده آنرا خارج کنید)، سپس (برای بار اول) ۵ بار تنفس دهان بدهان می دهید ( همیشه برای دادن تنفس به وضعیت سر و گردن توجه داشته باشید ، گردن نباید بیش از حد به جلو یا عقب خم باشد ، کافیست با انگشت فقط کمی چانه را عقب بدهید) و  بعد ۳۰ بار با دو انگشت روی جناغ روی خط فرضی بین دو نوک سینه فشار میدهید بصورتیکه سینه به میزان حدودا یک سوم قطر قفسه سینه فرو رود (در بالای یکسال دو دست را قلاب کرده فشار میدهید). اینکارها را بطور متناوب بصورت ۲ تنفس و ۳۰ فشار ، تا رسیدن اورژانس ادامه میدهید .