بیماریهای گوارشی

–ویروسهای گوارشی منجر به اسهال و استفراغ از اواسط پاییز شیوع بیشتری یافته اند . مراقب خوراکیهای مصرفی کودک باشید،از بردن کودک به اماکن شلوغ اجتناب کنید ، شستن مکرر دستهای خودتان و کودک را فراموش نکنید.