ختنه

دکتر باقری : از جمله خدمات ویژه نوزادان پسر در کلینیک مادر و کودک ختنه می باشد که توسط من و به روش حلقه انجام میشود .درمورد ختنه نوزاد سوالات شایعی وجود دارد که در اینجا به آنها می پردازم :

کدام روش ختنه بهتر است ؟ طبق بررسی ها ، ختنه به روش حلقه نسبت به ختنه به روش سنتی (جراحی) عوارض کمتری دارد ولی مهمتر از روش انجام ختنه مهارت و تجربه پزشک انجام دهنده ختنه مهم است ، چه از نظر عوارض و چه نتیجه عمل .

چه سنی برای انجام ختنه بهتر است ؟ هر چه زودتر بهتر مگر اینکه آلت کودک خیلی کوچک باشد که در آن صورت مدتی صبر میکنیم. سعی کنید طی دو ماه اول تولد ختنه انجام شود و دیرتر نشود.

آیا ختنه نیاز به بیهوشی دارد؟ اگر ختنه زود انجام شود می تواند در مطب و با بیحسی موضعی انجام گیرد ولی اگر کودک بیش از یکساله باشد بهتر است در اتاق عمل و با بیهوشی انجام شود.

آیا ختنه خیلی درد دارد؟ خیر ترس شایع از ختنه بدلیل آن است که قدیم توسط افراد غیرپزشک و بدون بیحسی انجام میشد و طبعا درد بسیار زیادی داشت ولی امروزه با بیحسی یا بیهوشی ختنه دردناک نیست ، البته بیحس کردن آلت کار ساده ای نیست و نیاز به مهارت و تجربه بالا دارد ولی در صورت بیحسی مناسب دردی وجود نخواهد داشت. من در مطب تا وقتی بیحسی کامل نباشد ختنه را شروع نمیکنم و بیحس شدن را هم با فشار پنس به والدین نشان میدهم که خیالشان راحت باشد.

آیا کودک گریه خواهد کرد؟ بیحس کردن آلت نیاز به چند تزریق دارد که با سرنگ انسولین انجام میشود و درد چندانی ندارد اما بهرحال باعث گریه نوزاد میشود ولی کوتاه خواهد بود. پس از آن بدلیل بیحسی درد وجود ندارد ولی بدلیل آنکه کودک باید در مدت عمل بی حرکت باشد بسته به سن و خلقیات واکنشهای متفاوتی وجود خواهد داشت . نوزادان کم سن غالبا بیحرکتی را مانند قنداق ترجیح می دهند و حتی بسیاری به خواب می روند . هر چه سن کودک بیشتر باشد مشکل بیشتری با بی حرکتی دارد و بیقراری بیشتری میکند.

آیا امکان حضور والدین هنگام عمل وجود دارد؟ در اکثر بیمارستانها خیر ، ولی در کلینیک مادر و کودک بله . بنظر من وقتی پدر و مادر پروسه را میبینند راحت ترند تا اینکه از دور تصورات ناراحت کننده ای در ذهنشان داشته باشند.

توضیحات بیشتر : آگاهی از مراقبت های بعد از ختنه