ماساژ شیرخوار

ماساژ شیرخوار بروشهای مختلفی می تواند انجام شود اما ترتیبی که در مطب آموزش دادم بهترین روشی است که من یافته ام ، در اینجا عکسهایی که قبلا مرور کردیم مجددا مشاهده میکنید (ترتیب عکسها در رایانه از راست به چپ می باشد)

ماساژ هر زمان بجز بلافاصله قبل و بعد از شیر خوردن میتواند انجام شود ، از روغن بچه یا روغن زیتون بدون بو یا آفتابگردان و یا بادام شیرین یا روغنهای مخصوص ماساژ استفاده کنید.  به ترتیب : ابتدا با نوک انگشتان ،کنار بدن از فرق سر تا نوک پا از دو سمت و بعد دوباره اما با مالش کف دست روی صورت و بدن بعد ران و ساق پا (از پایین به بالا بحالت شیر دوشیدن) ، پشت و کف پا از عقب به جلو ،انگشتان پا ، ساعد و بازو از بالا به پایین ، کف دست، انگشتان دست، قفسه سینه از داخل بخارج ، شکم ( دور ناف در جهت عقربه های ساعت )، صورت (پیشانی تا کنار لبها از دو طرف) پشت (ابتدا از بالا به پایین و سپس دستها ، بعد روی ستون فقرات بحالت دورانی بعد اطراف آن با نوک انگشتان دو دست از بالا به پایین و بر عکس)