کلاس آموزش زبان انگلیسی

بهترین زمان شروع آموزش زبان دوم پیش از سه سالگی و بعد از آن ۳ تا ۶ سالگی است ، بهمین دلیل کلاسهای آموزش زبان توسط مدرس مجرب در زمینه کار با کودکان در کلینیک مادروکودک برگزار میگردد.برای اطلاعات بیشتر با مطب تماس بگیرید.