درباره ما

کلینیک تخصصی مادر و کودک یک مطب تخصصی کودکان است اما نه فقط برای درمان کودکان بیمار. از نظر ما  شرایط روحی و جسمانی مادر نقش تعیین کننده ای بر رشد مناسب کودک دارد به همین دلیل اینجا کلینیک مادروکودک است .

دادن اطلاعات هرچه بیشتر به مادر و حمایت روحی توسط روانشناس و مشاوره های تغذیه ای  شرایط بهتری برای پرورش یک کودک سالم فراهم می آورد. همچنین است ، مد نظر داشتن نکات تربیتی و توجه به وضعیت خواب کودک در کنار توجه به رشد و سلامت جسمانی کودک .

به همین دلیل دکتر باقری پس از پایان دوره تخصصی طب اطفال دوره رواندرمانی کودک را نیز گذراند تا علاوه بر مسایل جسمی بر مسایل تربیتی، روحی روانی و خواب کودک نیز احاطه داشته باشد.

راهبرد ما این است که دیدگاهی همه جانبه در رابطه با کودک داشته باشیم و مراقبت از کودک را از پیش از تولد آغاز کنیم و نقش مادر را در تربیت و رشد کودک فراموش نکنیم .