انتخاب تعداد روز

در صورتی که تعداد روزهای مورد نیاز برای استفاده از دستگاه را می‌دانید، با انتخاب گزینه مورد نظر سفارش خود را ثبت کنید.

لطفا توجه داشته باشید که اگر سفارش شما بعد از ساعت هشت شب ثبت شود، دستگاه فردای آن روز، ساعت ده صبح ارسال می‌شود.

1 روز 2 روز 3 روز 4 روز