احتمال بروز زردی نوزاد چقدر است

زردی نوزادی مهمترین چالشی است که پس از زایمان ممکن است با آن مواجه شوید چرا که ۶۰درصد نوزادان ترم و ۸۰ درصد نارس ها به درجاتی از زردی مبتلا میشوند پس احتمال درگیری با این مساله اصلا کم نیست . برای مطالعه مطالب بیشتر درباره زردی نوزاد و درمان زردی نوزادی و اجاره دستگاه زردی نوزاد به اینجا مراجعه نمایی.