راه تشخیص زردی نوزاد چیست

یک راه غیر قطعی این است که انگشتتان را روی پوست پیشانی نوزاد فشار دهید و بردارید و رنگ زرد را در محل فشار ببینید. ممکن است وقتی به سفیدی چشمها دقت کنید هاله زرد رنگی روی آن (نه فقط در گوشه چشم) ببینید . بهرحال غالبا تمام نوزادان طی چند روز اول پس از تولد توسط متخصص ویزیت میشوند و در صورت لزوم با انجام آزمایش یا با دستگاه بیلی چک میزان زردی مشخص میشود. برای مطالعه بیشتر به قسمت درباره زردی نوزاد مراجعه نمایید