سندروم مرگ ناگهانی شیرخوار چیست؟

sudden infant death syndrome یا sids یعنی مرگ غیر منتظره وغیرقابل توضیح شیرخوار سالم.عامل ۴۰ تا ۵۰ درصد موارد مرگ بین یک ماه تا یک سالگی است. بیش از ۸۰ درصد موارد  SIDS از نیمه شب تا ۶ صبح رخ می دهند.بیشتر موارد بین ۲ تا ۴ ماه هستند و بیش از ۹۰ درصد زیر ۶ ماه سن دارند.اگر از کسانی هستید که از نوزادی کودکتان به مطب مراجعه کرده اید احتمالا بخاطر دارید که هفت فاکتور اصلی را برای خواب کودک ذکر میکردم.رعایت آنها دقیقا برای کاهش همین سندروم بوده است.

از زمانیکه کودکان کمتر به شکم خوابانده می شوند  آماروقوع SIDS بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است .تحقیقات نشان میدهد بر خلاف تصور عامه ، خوابیدن به پشت باعث افزایش احتمال استفراغ یا پریدن شیر در گلوی کودک نمی شود اما باعث کاهش آمار مرگ ناگهانی شیرخوار می شود. خوابیدن به پهلو نیز بدلیل افزایش احتمال برگشتن کودک به شکم توصیه نمی شود مگر طی مدت زمانی  که تحت نظارت والد قرار دارد یا در موارد خاص بدستور پزشک . اما نگرانی از این سندروم نباید باعث شود جدا کردن اتاق کودک را بتاخیر بیندازید.اگر مانیتور داشته باشید از دو ماهگی میتوانید اتاق را جدا کرده کودک را کنترل کنید .اگر نه این کار را حدود شش ماهگی انجام دهید.

با اینکه مکانیسم اصلی وقوع SIDS  ناشناخته است ولی عواملی که باعث افزایش احتمال بروز این سندروم می شوند عبارتند از :

 قرار داشتن در معرض دود سیگار بعد از تولد ،

سیگار کشیدن مادر طی حاملگی

سن کم مادر (کمتر از ۲۰ سالگی) 

فاصله کم بین دو حاملگی مادر

سن ۲ تا ۴ ماهگی

 جنس مذکر

خوابیدن در وضعیت به شکم  یا به پهلو

نارس بودن و وزن کم تولد

خوابیدن در کنار مادر

گرمای زیاد محیط

تشک نرم

مصرف سیگار و سن کم مادر فاکتور های مهمی هستند که هر یک ریسک  SIDS  را ۲ تا ۴ برابر افزایش می دهند.

استفاده از پستانک ریسک  SIDS  را کاهش می دهد ، مشروط بر آنکه در شیردهی اختلالی ایجاد نکند ، بنابراین بهتر است بعد از یک ماهگی  شروع شود و محدود به زمان خواب باشد.

طبیعتا برای پیشگیری از بروز این سندروم  باید تا حد ممکن عوامل خطرزا را کم نمایید . برخی از آنها – مثلا سن مادر – غیرقابل تغییرند اما بسیاری موارد دیگر – مانند انتخاب یک تشک سفت برای محل خواب کودک  یا خنک بودن محیط اطراف کودک – در اختیار شما و قابل اصلاح می باشند.