سوختگی پوشک

سوختگی ناحیه پوشک: همچنانکه در بخش حمام و تعویض ذکر شد درصورت بروز سوختگی پمادهای خاصی تجویز میشود ولی درکنار آن برخی درمانهای خانگی هم وجود دارد که تاحدی موثرند و اینجا مجددا ذکر میکنم:

  • مالیدن سفیده تخم مرغ روی محل سوختگی
  • مالیدن عسل
  • مالیدن روغن کبد ماهی
  • قرار دادن سه عدد teabagدر محل سوختگی
  • پاشیدن کمی آرد قهوه ای شده با تفت دادن روی محل
  • استفاده از روغن مایع روی محل سوختگی
  • مالیدن شربت شیر منیزیم روی محل