علایم هشدار در کرونای کودکان

تنفس تند یا سخت ، کبودی لب و زبان ، ناتوانی در خوردن و آشامیدن ، بیحالی شدید ، بیقراری شدید ، خشکی دهان ، تب شدید و مقاوم یا ادامه تب بیش از ۵ روز