مقدمه

دکتر باقری : آینده فرزند شما از نظر سلامت جسمی ، روانی ، وضعیت تحصیلی ، حتی شغلی و اجتماعی نه از سن مدرسه یا بدو تولد بلکه از لحظه شروع بارداری شکل میگیرد. پس مهم است که در این مدت :

 1. تغذیه مناسب داشته باشید   2. شاداب باشید  3. از عوامل خطرزا برای جنین اجتناب نمایید  4. پیشاپیش درباره نیازهای آینده نوزادتان اطلاعات    داشته باشید.  5. سالم باشید

وضعیت سلامتی شما و جنین طی مدت بارداری توسط متخصص زنان کنترل خواهد شد. من درباره ۴ مورد اول به شما کمک می کنم .

شروع بحث با :  تغذیه در بارداری