واکسن آنفلوآنزا

— درحال حاضر (آذر۹۷) واکسن آنفلوآنزا نایاب است ، گرچه بهرحال زمان مناسب تزریق آن نیز گذشته است . بهتر است هر سال پایان تابستان یا اوایل پاییز تزریق واکسن را انجام دهید.