واکسیناسیون

دکتر باقری: واکسیناسیون در تمامی مراکز بهداشت انجام میشود . برخی والدین برلیل شلوغی این مراکز یا صرفه جویی در وقت مایلند این کار در مطب پزشک انجام شود که این کار در کلینیک مادروکودک نیز انجام میشود . برنامه واکسیناسیون روتین کشوری را در زیر ملاحظه میکنید. در صورت تمایل میتوانیم در سنی که نیاز به واکیناسیون است در پایان ویزیت چک آپ ماهانه مربوط به آن سن  ، تزریق واکسن را هم انجام دهیم .

بجز یکسالگی در سایر موارد پس از تزریق تا ۳ روز احتمال بروز تب وجود دارد پس استامینوفن را ابتدا هر ۴ ساعت و بعد درصورت مساعد بودن شرایط هر ۶ یا ۸ ساعت میدهید و قطع میکنید.

واکسن MMR بجای آن سه روز حدود ۱۰ تا ۱۴ روز بعد ممکن است باعث بروز تب شود .

حمام کردن پس از واکسن بر خلاف تصور عامه منعی ندارد.

روز اول پس از تزریق کمپرس خنک و روز بعد کمپرس گرم را در محل تزریق انجام دهید.

گاهی زیر محل تزریق کمی سفت میشود و اطاف محل تزریق کمی قرمز، غالبا خودبخود و بمرور رفع خواهد شد، نگران نشوید.