کاهش وزن بارداری

کم کردن وزنی که در اثر حاملگی اضافه کرده اید:

از آنجا که افزایش وزن طی حاملگی پس از زایمان میتواند باعث بدشکلیهای ظاهری در اندام و پوست مادر شود و غیرمستقیم بر روحیه مادر و در نتیجه نحوه رشد و تربیت کودک تاثیرگذار باشد  ما تاکید زیادی بر کاهش وزن و دستیابی هر چه سریعتر مادر به تناسب اندام داریم. به این منظور توصیه ما اینست که اگر زایمان طبیعی داشته اید از ماه اول و اگر سزارین شده اید بعد از ۲ ماه ورزش را شروع کنید. علاوه بر آن متخصص تغذیه کلینیک ، از حدود ۴ ماه پس از زایمان میتواند رژیم ویژه دوران شیردهی را برایتان شروع کند .

استفاده از دستگاه کاهش وزن mcare :

گرچه استفاده از دستگاههای لاغری برای کاهش وزن بارداری بسیار مفیدند ولی غالب آنها برای مادر شیرده مناسب نیستند ولی با استفاده از دستکاه لاغری mcare توسط متخصص تغذیه ای که برنامه ورزشی و تغذیه ایتان را نیز تجویز کرده است به نتایج بهتری دست می یابید.