کلاس تربیت کودک

دکتر باقری: تربیت کودک که در اصطلاح روانشناسی کودک ، فرزندپروری نامیده میشود مساله ای بسیار حساس و حیاتی است از این بابت که اگر به موقع شروع نشود بعدا انجام آن مشکل تر میشود و همچنین نحوه تربیت کودک در شخصیت و آینده شغلی و اجتماعی وی تاثیر گذار می باشد. در کلینیک مادر و کودک دو دسته کلاس برای تربیت برگزار میشود:  1. کلاس فشرده یک جلسه ای آموزش اصول کلی تربیت کودک که توسط من برگزار میشود  2.کلاس تفصیلی تربیت بروش نوین تریپل پی (triple P : Positive Parenting Program ) توسط خانم دکتر روحی (دکترای روانشناسی تربیتی کودک) در شش جلسه برگزار میگردد و سر فصلهای این کلاس دوم بدین ترتیب است : 

جلسه اول و دوم :تربیت سازنده فرزندان

جلسه سوم : تقویت رشد کودکان

جلسه چهارم: مدیریت رفتارهای نامطلوب کودکان

جلسه پنجم و ششم : برنامه ریزی برای آینده

تمامی جلسات با تمرین راهکارها ، ارايه مثال و پرسش و پاسخ والدین میباشد.

این دوره از زمان بارداری تا زمانی که فرزند ۱۱ ساله دارید کاملا کاربردی و مفید میباشد.

در صورت تمایل به شرکت در هر یک از کلاسها با کلینیک تماس بگیرید.