کلاس تربیت کودک

تربیت کودک که در اصطلاح روانشناسی کودک ، فرزندپروری نامیده میشود مساله ای بسیار حساس و حیاتی است از این بابت که اگر به موقع شروع نشود بعدا انجام آن مشکل تر میشود و همچنین نحوه تربیت کودک در شخصیت و آینده شغلی و اجتماعی وی تاثیر گذار می باشد. در کلینیک مادر و کودک کلاس تربیت بروش نوین تریپل پی (triple P : Positive Parenting Program ) توسط خانم دکتر روحی (دکترای روانشناسی تربیتی کودک) برگزار میگردد . سر فصلهای کلاسها بدین ترتیب است : 

جلسه اول و دوم :تربیت سازنده فرزندان

جلسه سوم : تقویت رشد کودکان

جلسه چهارم: مدیریت رفتارهای نامطلوب کودکان

جلسه پنجم و ششم : برنامه ریزی برای آینده

تمامی جلسات با تمرین راهکارها ، ارايه مثال و پرسش و پاسخ والدین میباشد.

این دوره از زمان بارداری تا زمانی که فرزند ۱۱ ساله دارید کاملا کاربردی و مفید میباشد.