کارگاه یک روزه تربیت کودک

کلاس آموزش اصول فرزند پروری سه شنبه ساعت دوازده ظهر در محل کلینیک برگزار میگردد.سرفصلها: اصول اساسی تربیت کودک چیست ، نحوه صحیح تشویق کودک ، مراحل جریمه و قانونگذاری ، چه رفتارهایی را نادیده بگیریم ، واکنش صحیح نسبت به لجبازی پرخاشگری و بی توجهی