گفتاردرمانی

گفتاردرمانگر کلینیک مادروکودک میتواند در صورت بروز برخی مشکلات به شما کمک کند:

تاخیر تکلم : تاخیر تکلم تا زمان خاصی بسته به سن کودک ممکن است قابل قبول باشد اما اگر باعث بروز ناراحتی در کودک شود لازم است زودتر به او کمک شود.

لکنت : برخی لکنتهای شدید یا طول کشیده نیاز به حمایت و کمک گفتاردرمانگر دارند.

اختلال در بلع و جویدن کودک : برخی کودکان در بلع جامدات مشکل دارند و فقط غذاهای آبکی میخورند ، درمان این مشکل توسط تکنیکهایی انجام میشود که توسط گفتاردرمانگر آموزش داده می شود.