آزمون

1

نتیجه آزمایش زردی را وارد کنید

در صورتی که آزمایشگاه فقط Total Bili را به شما گزارش داده، مقدار Direct Bili را صفر وارد نمایید.

2

سن حاملگی مادر هنگام زایمان

3

سن کودک

4

وزن نوزاد هنگام تولد

5

آیا گروه خون مادر O و گروه خون نوزاد A یا B است؟

6

ابتلای نوزاد به فاویسم (کمبود آنزیم G6PD بر اساس آزمایش غربالگری یا تجویز پزشک)

7

آیا هیچ یک از این علائم در نوزاد وجود دارد: تب، شلی بیش از حد، قوس دادن کمر و پشت به عقب به همراه سفتی شدید بدن، گریه جیغ مانند